Pizzica: La Rondinella

Sutt’acqua e sutta ientu navigami
e sutta fundu nata lu derfinu
Mamma la rondinella mamma la rondina
mamma la rondinella gira e vota e se ne va
Nui simu do’ calandri su lu ramu
e tutti doi l’amore nui facimu
Mamma…..
Ene lu ientu e cotula lu ramu
tienite Ninella ca se no catimu
Mamma….
Ca se catimu nui an terra sciamu
e simu te cristallu e ne rumpinu
Mamma…..
Vulia te tau ‘nu vasu alla ‘mpruvvisa
allu ssire e lu trasire della chiesa
Mamma…..
Vulia te tau ‘nu vasu scetta focu
cu te lu tieni pe’ ricordu miu
Mamma….
Mamma la ucca toa ce sapurita
me lassa sapurita puru la mia
Mamma…..

Cerca alloggio
(Ricerca Avanzata)
Cod. o Nome Alloggio
Meteo Salento
Torna su